Prohlášení o os.údajích

Na tomto webu jsou shromaždovány osobní údaje automatizovaným systémem ve dvou kategoriích:
kategorie a) uživatelské jméno+email
= pouze pro přístup
= nejsou zpracovávány jinak než prostým uložením v databázi při vzniku účtu
kategorie b) osobní data pro veřejný profil
= uživatel jejich zadáním souhlasil s jejich zveřejněním ostatním uživatelům v rozsahu, který si sám určil.
= jsou zpracovávány automatizovaným způsobem, který je funkčností seznamky

Každý uživatel má neomezené právo upravit či smazat kterýkoliv svůj údaj, či celý účet.

Data nejsou nijak zpracovávána ani nijak poskytována.

V případě nejasností se ozvěte a vyřešíme to.